Department van Maatskaplike Ontwikkeling benodig meer befondsing

Die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling sê dat hulle meer geld benodig om aan die maatskaplike ontwikkelingsbehoeftes van die Overberg-streek om te sien.

Die Departement het vandag ‘n beraad in die Bredasdorp Thusong-sentrum gehou.

Die Minister van Maatskaplike Ontwikkeling, Sharna Fernandez, het beklemtoon dat haar departement meer as nege-en-vyftig miljoen rand aan die Overberg-streek vir die boekjaar 2019/2020 toegeken het.

Die Minister se woordvoerder, Joshua Chigome, sê meer geld is nodig om die groeiende behoeftes van die Overberg-streek volledig te bevredig.